Od roku 2015 sme exkluzívnym zástupcom spoločnosti LIFELINE TECHNOLOGIES na slovenskom, českom, rakúskom, maďarskom, bulharskom a rumunskom trhu. Táto spoločnosť je výrobcom aditív ako napr: antimikrobiálne a fungicídne aditívum, aditívum na dlhšiu čerstvosť potravín, repelenty na ochranu pred hmyzom a cicavcami, na ochranu kovu, proti kondenzácií pri balení potravín, biodegradovateľné, rôzne vône atď.